Czynnik aktywujący płytki krwi, acetylhydrolaza PAF i ciężka anafilaksja ad 8

W związku z tym nasze wyniki prawdopodobnie stanowią konserwatywne zaniżenie szczytowych stężeń PAF generowanych podczas ostrych reakcji alergicznych. Mimo to różnica między stężeniami PAF u pacjentów z anafilaksją a osobami niealergicznymi była bardzo znacząca. Średnie poziomy PAF u pacjentów z anafilaksją 1. stopnia, u osób z anafilaksją stopnia 2. oraz u osób z anafilaksją stopnia 3. były odpowiednio około 2,5 razy, 5 razy i ponad 10 razy większe niż poziomy u pacjentów kontrolnych. Biologiczny okres półtrwania PAF jest determinowany przede wszystkim szybkością inaktywacji PAF przez acetylhydrolazę PAF.8,18 Zatem im wolniejsza inaktywacja PAF, tym cięższe mogą być objawy anafilaksji. I odwrotnie, można oczekiwać, że szybsze tempo inaktywacji PAF spowoduje łagodniejsze reakcje alergiczne. Istotnie, odkryliśmy istotną odwrotną korelację między aktywnością acetylohydrolazy PAF i poziomami PAF, jak również odwrotną zależność pomiędzy stopniem nasilenia reakcji alergicznych a aktywnością acetylohydrolazy PAF. Związek ten odnotowano w analizie grupowej wszystkich pacjentów z anafilaksją, jak również w podgrupie pacjentów z reakcjami alergicznymi wywołanymi przez żywność.
Istnieją niezbite dowody z badań na zwierzętach, które łączą PAF z eksperymentalną anafilaksją. Stwierdziliśmy, że poziomy PAF korelują z ciężkością anafilaksji19 i mogą być ważnym wyznacznikiem wyniku. Nie oznacza to, że PAF działa w izolacji; istnieją niewątpliwie ważne interakcje z innymi mediatorami generowanymi podczas anafilaksji, a także czynniki gospodarza, takie jak współistniejąca choroba sercowo-naczyniowa lub astma. Biorąc pod uwagę wyniki normalnych poziomów acetylhydrolazy PAF u osób z zagrażającą życiu astmą iu osób z astmą niezagrażającą życiu, sugerujemy, że niedobór acetylhydrolazy PAF jest niezależnym czynnikiem ryzyka śmiertelnej anafilaksji, oddzielonej od astmy. Jednakże sam niedobór acetylhydrolazy PAF nie jest wystarczający, aby predysponować do śmiertelnej anafilaksji; osoba musi być uczulona na alergen, a inne czynniki kliniczne, takie jak wiek i obecność lub brak astmy, również są ważnymi czynnikami decydującymi o wyniku.
Dane te stanowią uzasadnienie dla opracowania leków selektywnie blokujących działania PAF, zarówno w terapii ratunkowej w przypadkach ostrej anafilaksji, jak i potencjalnie długotrwałego leczenia prewencyjnego u osób najbardziej zagrożonych śmiertelną anafilaksją. Wykazanie skuteczności takich czynników może zapewnić, że PAF jest ogniwem w łańcuchu przyczynowości między zdarzeniami alergicznymi a fenotypem anafilaktycznym. Chociaż dane te pokazują, że podwyższony poziom PAF i obniżona aktywność acetylhydrolazy PAF korelują z anafilaksją, konieczne będą dalsze badania w celu oceny przydatności acetylhydrolazy PAF jako markera biochemicznego do identyfikacji pacjentów najbardziej narażonych na śmiertelną anafilaksję, tak aby odpowiednie zmniejszenie ryzyka strategie20 mogą zostać wdrożone.
[hasła pokrewne: dentysta ursynów, lek do inhalacji bez recepty, peeling kwasem mlekowym ]