Kobiety w badaniach klinicznych nad nowymi lekami – polityka w zakresie zmiany polityki żywnościowej i farmaceutycznej ad

Niedawno wykazano, że błona śluzowa żołądka u kobiet rozwija mniej dehydrogenazy alkoholowej niż u mężczyzn26. Środowisko hormonalne może wpływać zarówno na farmakokinetykę leków, jak i ich działanie farmakodynamiczne. Cztery czynniki wydają się istotne dla kobiet: (1) wpływ poziomów gonadotropin i krążących hormonów steroidowych, w szczególności estradiolu i progesteronu, podczas cyklu menstruacyjnego; (2) różnice między kobietami przed menopauzą a kobietami po menopauzie, w tym skutki hormonalnej terapii zastępczej po menopauzie; (3) wpływ drastycznie różnych poziomów hormonów podczas ciąży i metabolicznych konsekwencji samej ciąży; oraz (4) wpływ steroidowych środków antykoncepcyjnych na metabolizm leków przyjmowanych jednocześnie i, przeciwnie, wpływ innych leków na skuteczność środków antykoncepcyjnych.
Przykładem wpływu różnych poziomów hormonów płciowych podczas cyklu menstruacyjnego jest wiązanie insuliny. W jednym badaniu wiązanie insuliny z monocytami i erytrocytami było wyższe w fazie folikularnej niż w fazie lutealnej27. Istnieje odwrotna zależność pomiędzy wiązaniem insuliny do monocytów a poziomem estradiolu i progesteronu. Korelacja ta może prowadzić do zaostrzenia hiperglikemii podczas fazy lutealnej u niektórych kobiet z cukrzycą insulinozależną28.
Różnice w wzorcach hormonalnych między kobietami przed menopauzą a kobietami po menopauzie oraz stosowanie hormonów egzogennych mogą wpływać na farmakokinetykę. Na przykład okres półtrwania prednizolonu jest znacznie dłuższy u młodych kobiet stosujących doustne środki antykoncepcyjne niż u kobiet w tym samym wieku, które nie przyjmują takich leków. Podobny wzrost występuje również u kobiet po menopauzie, które otrzymują skoniugowane estrogeny, w porównaniu z kobietami, które nie przyjmują hormonów29.
Około 10 milionów kobiet w Stanach Zjednoczonych bierze obecnie sterydowe środki antykoncepcyjne, a możliwość jednoczesnego stosowania leków może zmniejszyć skuteczność tych środków antykoncepcyjnych. Gryzeofulwina nasila wątrobowy metabolizm steroidów antykoncepcyjnych, obniżając w ten sposób stężenie we krwi30. Stężenia antykoncepcji hormonalnej w osoczu mogą być również obniżone przez antybiotyki o szerokim spektrum działania, takie jak tetracyklina, 30 lek przeciwgruźliczych, ryfampicyna 31 i niektóre środki przeciwdrgawkowe, w tym karbamazepina i fenytoina30,32. Wrażliwe kobiety mogą doświadczać przełomowych krwawień lub nawet zajść w ciążę po podaniu tych leków w połączeniu z doustnymi środkami antykoncepcyjnymi, zwłaszcza doustnymi środkami antykoncepcyjnymi o niskiej zawartości estrogenu, powszechnie stosowanymi obecnie.
Identyfikowanie efektów związanych z płcią w badaniach klinicznych
Jak określono w FDA z 1977 r. Ogólne uwagi dotyczące klinicznej oceny leków , leki są testowane w trzech fazach, zanim sponsor złoży nowe zgłoszenie leku wymagane do zatwierdzenia na rynek33,34. Badania fazy są początkowymi badaniami u ludzi i zazwyczaj obejmują niewielką liczbę zdrowych ochotników lub pacjentów leczonych przez krótki czas. Badania te oceniają indywidualną tolerancję leku i badają jego metabolizm i krótkoterminową farmakokinetykę. Mogą również dostarczyć wstępne informacje farmakologiczne dotyczące skuteczności klinicznej.
Badania fazy 2, które zwykle obejmują kilkuset pacjentów, są najwcześniejszymi kontrolowanymi badaniami zaprojektowanymi w celu wykazania skuteczności i względnego bezpieczeństwa
[hasła pokrewne: przegladarka nfz, markery nowotworowe cennik, sildenafil bez recepty ]