Kobiety w badaniach klinicznych nad nowymi lekami – polityka w zakresie zmiany polityki żywnościowej i farmaceutycznej czesc 4

Dokument ten jest podobny w podejściu do opublikowanego w 1989 r., Aby zapewnić włączenie pacjentów starszych do badań i ocen39. Wytyczne zalecają włączenie do badań nowych leków uzasadnionej liczby kobiet. Rozsądne liczby nie są dokładnie określone; raczej agencja spodziewa się wystarczającej reprezentacji obu płci, aby można było wykryć znaczące różnice. Wytyczne podkreślają wagę oceny możliwych różnic farmakokinetycznych pomiędzy kobietami i mężczyznami, zarówno w formalnych badaniach, jak i przy użyciu badań przesiewowych farmakokinetyki. Badanie farmakokinetyczne jest podejściem do oceny pełnego zakresu czynników, takich jak cechy demograficzne, choroba podstawowa i jednoczesne leczenie, które może zmienić farmakokinetykę leku40. Polega ona na uzyskaniu niewielkiej liczby pomiarów stężenia we krwi w stanie stacjonarnym u większości pacjentów w badaniach fazy 2 i fazy 3, a następnie analizowaniu ich w celu wykrycia zależności między farmakokinetyką i poszczególnymi cechami podgrupy, takimi jak płeć, wiek, choroba nerek lub wątroba. funkcja, wielkość ciała, masa mięśniowa i jednoczesna terapia. Jeżeli wyniki sugerują istotne różnice, można następnie przeprowadzić bardziej formalne badania farmakokinetyczne.
Kilka klinicznie istotnych zależnych od płci farmakodynamicznych różnic w odpowiedzi klinicznej zostało udokumentowanych do tej pory, a wytyczne nie wymagają w większości przypadków oddzielnych badań klinicznych lub farmakodynamicznych u kobiet. Zamiast tego oczekuje się znacznej reprezentacji obu płci w badaniach dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności, a dane należy zbadać pod kątem różnic płci pod względem skuteczności, częstości występowania zdarzeń niepożądanych i odpowiedzi na dawkę leków. Jeżeli analizy te sugerują różnice między płciami lub jeśli obecność takich różnic może być szczególnie ważna, jak w przypadku leków o niskim indeksie terapeutycznym, mogą być potrzebne dodatkowe badania formalne.
Wytyczne FDA podkreślają trzy problemy farmakokinetyczne: (1) wpływ cyklu menstruacyjnego i stanu menopauzy na farmakokinetykę leku; (2) wpływ jednoczesnej suplementacji estrogenu lub stosowanie układowych środków antykoncepcyjnych, w tym zarówno kombinacji estrogenu z progestagenem, jak i długodziałających progesteronów, na farmakokinetykę leku; i (3) wpływ leku na skuteczność doustnych środków antykoncepcyjnych.
Na koniec, nowe wytyczne uznają, że chociaż dane kliniczne lub farmakokinetyczne zebrane z badań fazy II i III fazy mogą dostarczyć dowodów na istnienie różnic między płciami, dane te mogą stać się dostępne zbyt późno, aby wpłynąć na projekt i wybór dawki w kluczowych kontrolowanych badaniach klinicznych. FDA zachęca zatem do włączenia kobiet we wszystkich grupach wiekowych we wczesnej fazie opracowywania leków. Tak więc agencja nie zabrania już kobietom w wieku rozrodczym udziału w najwcześniejszej fazie większości badań klinicznych.
Włączenie kobiet we wczesne fazy badań klinicznych
W wytycznych opublikowanych w 1977 r.333 wskazano, że kobiety z potencjałem rodzicielskim powinny zostać wykluczone z badań fazy i wczesnej fazy 2. Po zebraniu pewnej informacji o względnym bezpieczeństwie i skuteczności we wczesnych badaniach fazy 2 i po uzyskaniu przedklinicznych danych dotyczących działania teratogennego i płodności u zwierząt kobiety z potencjałem rodzicielskim (określane ogólnie jako zdolność do zajścia w ciążę ) mogły wziąć udział w badaniu. w późniejszych badaniach fazy 2 i 3.
Oprócz kobiet przed menopauzą, które były aktywne seksualnie i nie stosowały antykoncepcji, wykluczenie dotyczyło kobiet, które prawdopodobnie nie zajdą w ciążę, takich jak kobiety stosujące doustną, dającą się wstrzykiwać lub mechaniczną antykoncepcję, kobiety, których partnerzy mieli wazektomie, kobiety nieaktywne seksualnie. i lesbijki
[patrz też: szarłat spożywczy, w zdrowiu i chorobie, ile się czeka na sanatorium z nfz ]