Metaanaliza i raport lekarza ogólnego na temat palenia i zdrowia

Pięćdziesiąt lat temu, 11 stycznia 1964 r., Przełomowy raport na temat palenia i zdrowia1 został opublikowany przez amerykańskiego chirurga generalnego Luthera L. Terry ego. Raport ten w dużym stopniu wykorzystał metaanalizę przeprowadzoną przez statystykę William G. Cochran, 2,3 który był profesorem statystyki na Uniwersytecie Harvarda. Cochran opracował już metody statystyczne do różnych zastosowań, w tym do łączenia wyników z różnych eksperymentów. J...

Diagnoza genetyczna poprzez sekwencjonowanie calego egzaminu

Yang i in. (Wydanie 17 października) opisują zastosowanie sekwencjonowania całego egzomu u 250 pacjentów z potencjalnie chorobą genetyczną, czego wynikiem było rozpoznanie molekularne u 25% z nich. Łącznie 30 pacjentów miało dające się wyłapać medycznie przypadkowe odkrycia w sumie 16 genów; 18 z tych pacjentów miało genotypy, które American College of Medical Genetics i Genomics zaleca się zgłaszać lekarzowi prowadzącemu. Jak zauważono w artykule wstę...

Przewlekła obturacyjna choroba płuc

Częstość występowania, zachorowalność i śmiertelność w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP) wzrosły do tego stopnia, że Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że POChP jest obecnie czwartą najczęstszą przyczyną śmierci na całym świecie. Około 3 miliony zgonów każdego roku są spowodowane przez POChP. Pacjenci wymagają częstej hospitalizacji, co powoduje, że jest to kosztowna choroba o niezwykle dużym obciążeniu społeczno-ekonomicznym. J...

Sekwencyjne terapie proliferacyjnego zapalenia nerek ad 7

Badanie Bonner i wsp. (9 lutego 2006 r., Wydanie) przedstawia przewagę przeżycia z dodatkiem współistniejącego cetuksymabu do radioterapii u pacjentów z zaawansowanym rakiem głowy i szyi. Ponadto cetuksymab poprawiał kontrolę lokoregionalną, ale nie miał wpływu na odległe przerzuty.
W tym badaniu metoda stosowana do oceny kontroli lokoregionalnej różniła się od metod stosowanych w innych głównych badaniach klinicznych. Autorzy wykorzystali metodę Kap...

Najnowsze zdjęcia w galerii terapia-mowy:

331#diagnoza genetyczna , #dentysta ursynów , #sildenafil bez recepty , #pou u laryngologa , #szarłat spożywczy , #laryngolog w dublinie , #nfz kielce przeglądarka skierowań , #szlifierka oscylacyjna allegro , #zdrowie po łacinie , #przegladarka nfz ,