Statystyka w medycynie – raportowanie analiz podgrup w badaniach klinicznych ad 6

Jeśli zastosowano formalne korekty dla liczności, opisz je; jeśli nie dokonano formalnej korekty, należy wskazać skalę problemu w sposób nieformalny, jak to zrobił Jackson et al.9 W sekcji Wyniki:
Jeśli to możliwe, analizy bazowe heterogeniczności efektów leczenia na testach interakcji i przedstaw je wraz z oszacowaniami efektów (w tym przedziałami ufności) na każdym poziomie każdej analizowanej kowariancji linii bazowej. Działka leśna 21, 22 to skuteczna metoda prezentacji tej informacji.
W sekcji Dyskusja:
Unikaj nadinterpretacji różnic między podgrupami. Zachowaj należytą ostrożność w ocenie ich wiarygodności, uwzględnij ograniczenia i zapewnij dodatkowe lub sprzeczne dane z innych badań, jeśli takie istnieją.

Redaktorzy i konsultanci statystyczni czasopisma uważają te wytyczne za ważne w raportowaniu analiz podgrup. Celem jest zapewnienie przejrzystości w metodach statystycznych stosowanych w celu zwiększenia przejrzystości i kompletności zgłaszanych informacji. Jak zawsze są to wytyczne, a nie zasady; uzupełnienia i zwolnienia można wprowadzać, o ile istnieje wyraźne uzasadnienie takiego działania.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym artykułem.
Dziękujemy Dougowi Altmanowi, Johnowi Bailarowi, Colinowi Beggowi, Mohanowi Beltangademu, Marcowi Buyse, Davidowi DeMetsowi, Stephenowi Evansowi, Thomasowi Flemingowi, Davidowi Harringtonowi, Joe Heyse, Davidowi Hoaglinowi, Michaelowi Hughesowi, Johnowi Ioannidisowi, Curtisowi Meinertowi, Jamesowi Neatonowi, Robertowi O Neill, Ross Prentice, Stuart Pocock, Robert Temple, Janet Wittes i Marvin Zelen za pomocny komentarz.
Materiał uzupełniający
[więcej w: pou u laryngologa, w zdrowiu i chorobie, ile się czeka na sanatorium z nfz ]